Společenstvo kominíků ČR

Moravské kominické společenstvo Brno

Zemské společenství mistrů kominických

CECH KOMINÍKŮ z.s.

Nově založený spolek. Pro případné zájemce o členství uvádíme základní listiny:

1.Výpis ze spolkového rejstříku

vypis-1162363

2. Stanovy spolku Cech kominíků

Stanovy spolku Cech kominíků

3. Zápis z ustavující schůze spolku

Zápis z ustavující schůze spolku

4. Odkaz na veřejný rejstřík

5. Centrální evidence spalinových cest

6. Zkoušky revizní technik spalinových cest