AKTUÁLNÍ INFORMACE

Program CESC

Jak vyzkoušet tento program

Bezplatně vás zaregistruji, pošlu vám jeden QR kód do mailu a zašlu vám i návod. Vyzkoušíte a pak řeknete, zda se vám to líbí nebo ne. Budete-li chtít s programem pracovat, sepíšeme spolu smlouvu, aby vaše data byla chráněna. Když se vám to nebude líbit, vaší registraci smažu, alespoň si můžete opsat formulace a pak je používat ve svých revizích či kontrolách.

odkaz

Revizní technik spalinových cest – zkoušky, webináře

 
Hospodářská komora a Společenstvo kominíků České republiky
vypisuje pro uchazeče další termíny přípravných kurzů profesních kvalifikací  Kominík – revizní technik spalinových cest a webinář návrhy komínů v programu Protech Komín – základní kurz.
Předpokládaný termín provedení zkoušky profesní kvalifikace je 18.4.2023 nebo 19.4.2023 od 8,30 Kominík – Revizní technik spalinových cest 36-024-H. Délka trvání zkoušky je 6-10 hod.
Přípravu i zkoušení provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR. Zkoušky probíhají prezenčně v  kominických a kamnářských učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze.
Další informace o zkoušce, kvalifikační a hodnotící standard a přihlášku ke zkoušce naleznete na https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/ nebo dostanete po dotazu na email: leksa@skcr.cz
Přípravný kurz na tuto zkoušku nabízíme formou online webinářů. Přípravné kurzy formou osobní konzultační schůzky na SOU Jarov jsou pouze na vyžádání.
 29.3.2023 od 15.00 se koná přípravný webinář  ke zkoušce profesní 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest 1.část. Délka trvání celkem 2x 50 minut
30.3.2023 od 15.00 se koná přípravný webinář  ke zkoušce profesní 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest 2.část. Délka trvání celkem 2x 50 minut
Účastníci kurzů budou seznámeni s požadavky na uchazeče, průběhem zkoušky, její formou a modelovými příklady. Závěrečný čas je věnován dotazům a diskuzi. V ceně 1800,- Kč jsou učební texty a pracovní listy.
31.3.2023 od 9.00 se koná webinář – Návrhy komínů v programu Protech Komín – základní kurz. Délka trvání cca 4x 50 minut.
Účastníci webináře budou seznámeni s obecně navrhováním spalinových cest, uživatelským rozhraním programu, postupem zadání hodnot, modelovými příklady. Závěrečný čas je věnován dotazům a diskuzi. V ceně 1000,- Kč jsou učební texty a pracovní listy. Kurz je vhodnou doplňující přípravou pro profesní kvalifikaci Kominík – revizní technik spalinových cest nebo Kominík montáž komínů a vložek.
Závazně přihlásit na webinář se lze nejpozději 24 hodin před jeho konáním e-mailem leksa@skcr.cz.  V den konání dostanete cca 15 minut před zahájením webináře vstupní odkaz. Na ten kliknete, vyplníte jméno, povolíte použití kamery (budete-li chtít být viděn) nebo jen mikrofonu (budete-li chtít být slyšen) a reproduktoru a otevře se vám naše studio!

APOKS

Zkoušky profesní kvalifikace
Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Komínová asociace – APOKS společně se Soukromou Střední odbornou školou BEAN, pořádá zkoušky a přípravné kurzy ke zkoušce pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest.

Pokyny ke zkoušce

Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání Kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdit, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Tato profesní kvalifikace 36-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz).

Uchazeč musí prokázat orientaci ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů. Musí prokázat znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Uchazeč musí být schopen posoudit návrhy na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, vypracovat výpočty spalinových cest na PC, provést provozní kontrolu a zkoušení spalinových cest, provádět tlakové a kouřové zkoušky komínů a vyhotovit revizní zprávy spalinových cest včetně výpočtu spalinové cesty.

Nutností ke zkoušce je vlastní notebook se softwarem pro výpočet spalinových cest, na kterém bude účastník zkoušky zpracovávat kompletní revizní zprávu spalinové cesty, a to včetně výpočtu spalinové cesty. Dále u zkoušky každý účastník doloží 2 kompletně zpracované revizní zprávy (včetně podkladů a výpočtu spalinové cesty). Jedna revizní zpráva bude zpracována pro spalinovou cestu se spotřebičem na plynné palivo a jedna revizní zpráva bude zpracována na spalinovou cestu se spotřebičem na palivo pevné. 

Průběh zkoušky pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) – ZDE
Seznam zkušebních témat a otázek – ZDE

SOU Bosonohy

Důležité termíny:

25.5.2023 Školení Fermacell:
27.4.2023 Školení Rigips:
19.4.2023 Zkouška PK Kominík RTSC:

VALNÁ HROMADA SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ

Pozvánka na Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR
Tato akce je pouze pro členy Společenstva kominíků ČR.
Termín konání  :           5.května 2023
Místo konání       :   Kongresový hotel JEZERKA, Ústupky 278, 538 07 Seč – Ústupky
                                      Valná hromada je plánována jako jednodenní, s odpoledním odborným seminářem
                                      V hotelu bude pro zájemce možnost ubytování den před valnou hromadou se společným večerním posezením